Tafel Tennis Vereniging Oost

 

Geschiedenis

 

TTV Oost is begonnen als een naamloze vriendenclub.

 

Er werd gespeeld in de hal van het toenmalige, en bij veel Assenaren bekende, Wilco centrum aan de Rembrandtlaan. Wilco stond voor Willems Conserven. Later was hier de drukkerij van de firma Bremer gevestigd. Nu worden hier huizen gebouwd.(Het Palet)

 

Het groenten verwerkende bedrijf Wilco had in die tijd een eigen zaal waar personeelsfeesten en allerlei andere activiteiten werden georganiseerd.

In de hal kon men ongeveer drie tafels kwijt.

 

In 1961 kon men niet meer in de hal van het Wilco Centrum terecht maar diende er in de kelder, waar zich ook een aantal kegelbanen bevonden, gespeeld te worden.

 

Na één jaar in de kelder van het Wilco centrum gespeeld te hebben verhuisde men naar een andere speelruimte. Gedurende één jaar werd er in het gebouw van de Eerste Asser Speeltuin vereniging gespeeld aan de Erica straat.

Tegenwoordig kennen we dit gebouw als De Poort en heet de straat tegenwoordig Pelikaanstraat.

 

Weer een jaar later zegde men “De Poort” vaarwel en werd er in de hal van de Vermeerschool gespeeld.

 

We spreken inmiddels over midden jaren zestig wanneer er voor de wijk Assen-Oost een nieuw wijkcentrum geopend wordt; buurthuis “de Schulp” aan de Buizerdstraat. Bijna onmiddellijk neemt ook de tafeltennisvereniging haar intrek in de Schulp.

Naar alle waarschijnlijkheid is op dat moment ook de naam TTV Oost ontstaan.

 

In het seizoen 1964-1965 treedt TTV Oost toe tot de Asser Bedrijfstafeltennis Bond (ABTB).

 

TTV Oost gold als een activiteit van het wijkcentrum en was daarom alleen toegankelijk voor mensen afkomstig uit de wijk Assen-Oost. Deze regel heeft tot ver in de jaren zeventig gegolden.

 

In het seizoen 1971-1972 treedt TTV Oost toe tot de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB)

 

Om bij de NTTB te kunnen uitkomen diende de club ook een voorzitter, penningmeester en een secretaris op te geven. Respectievelijk werden dat Roelof Meijering, Lammert Talman en Elle Trip.

Op papier vormden zij het eerste bestuur uit de geschiedenis van de club.

TTV Oost schreef in 1973 twee jeugdteams in voor de NTTB.

 

In de zeventiger jaren schommelde het ledental rond de 40. In 1972 werd er voor het eerst iemand van buiten de wijk lid van TTV Oost. Dit na overleg met én toestemming van het bestuur van de Schulp.

In de zeventiger en tachtiger jaren was TTV Oost tevens zeer actief bij het organiseren van grote toernooien. Zo organiseerde TTV Oost enkele jaren het Acmesa toernooi. Later werd dit toernooi omgedoopt in het DLG-toernooi.

 

Ook speelden leden van TTV Oost een grote rol bij het organiseren van het Bartje-toernooi.